Wilhelm

Wilhelm er mannsnavn av gammeltysk opphav, satt sammen av delene wil («vilje») og helm («hjelm»). Navnet oppstod som Willahelm og Willihelm, men spredte seg i middelalderen gjennom Europa med ei rekke former. I Norge blei det henta inn fra engelsk rundt 1100 som Vilhjalmr, Viljamr og liknende. Andre former er fransk Guillaume, italiensk Guglielmo, litauisk Vilius og Viliumas, ungarsk Vilmos og nederlandsk Willem. I England blei forma William utbredt på grunn av Vilhelm Erobreren (eng. William the Conqueror). Wilhelm Tell er navnet på helten i ei alpesoge fra 1300-tallet.

Post Categories: wilypedia